کسب امتیاز بیشتر برای واریزهای تتر به نسبت بقیه‌ی کاربران